Nu het vroeg donker is zie je ze steeds vaker over je hoofd voorbij vliegen, zeker als je in een groen gebied woont zal je de vleermuis regelmatig tegenkomen. Vaak houden zij zich in de toppen van de bomen schuil maar rondom de woning zijn zij doorgaans ook vaker aanwezig dan we misschien opmerken en dit kan te maken hebben met de warmte die wij produceren in onze woongebieden. Het gebied waarin de vleermuis zich bevindt kan bepalend zijn voor de reden van hun aanwezigheid, een ecologisch onderzoeksbureau, kan dit in kaart brengen.

Wat vliegt er bij jou in de buurt?

Maar wat vliegt er nu eigenlijk bij jou in de buurt? Welke vleermuizen kennen wij in Nederland en waar vinden we deze? Ben jij benieuwd naar welk soort vleermuizen er bij jouw in de buurt rondvliegen? Dan kun je hier een onderzoek naar laten doen. Een ecologisch onderzoeksbureau op basis van een quickscan de aanwezige vleermuis potenties vast. Indien nodig kan er verder onderzoek worden geadviseerd. Aan de hand van het vleermuisonderzoek wordt vastgesteld in welke gebied welke vleermuis voorkomt, waarvoor en hoe vaak dit gebied gebruikt wordt en worden vliegroutes en foerageergebieden vastgesteld.

Een vleermuizen onderzoek

Een onderzoek vleermuizen vindt doorgaans plaats tussen 15 mei – 15 juli en 15 augustus – 30 september. De onderzoeksperioden zijn afhankelijk van het soort onderzoek dat gedaan wordt en het doel ervan. Een vleermuis kent een aantal verschillende leefgebieden die dienen voor verschillende doelen. Zo kent de vleermuis een zomer, kraam, paar en winterverblijfplaats. Afhankelijk van de periode waarin een onderzoek plaatsvindt kan het gebruik van de locatie verschillen en zal het onderzoek door ecologen hierop worden aangepast.

Soorten vleesmuisonderzoeken

Bij de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes voor het detecteren en registreren van vleermuizen. Met een zogenaamde “batdetector” kan samen met nachtcamera’s worden vastgesteld welke en hoeveel vleermuizen er ongeveer aanwezig zijn. Een batlogger vangt het ultrasone geluid dat vleermuizen maken op en kan daarnaast de GPS locatie en omgevingstemperatuur vastleggen. Met al deze informatie kunnen aanwezige vleermuizen heel nauwkeurig worden bijgehouden. Met het onderzoek vleermuizen kan op deze manier een zeer gedetailleerd beeld worden verkregen van de leefgebieden in Nederland en aan de hand hiervan professioneel advies worden gegeven.